Vrijdag 2 juni 2023

Kosten en belastingen van een tweede verblijf Deel artikel

In de zomermaanden is de Belgische kust een populaire trekpleister. Misschien staat een tweede verblijf in het zuiden van ons land wel op jouw bucketlist? Zon, zee en strand zijn voor veel mensen dé ingrediënten van een ideale zomerdag. 

Maar ook de Belgische Ardennen bieden heel wat mogelijkheden voor een uitstap of vakantie.

Wij gaan dieper in op wat de kosten zijn van een tweede verblijf, wat de belastingen zijn op een tweede verblijf én of er belastingvoordeel op een tweede verblijf behaald kan worden.

De kosten van een tweede verblijf

Net zoals bij de aankoop van je eerste woning, zijn er verschillende kosten van een tweede verblijf waar je rekening mee moet houden. Verkooprechten, de onroerende voorheffing, belastingen in het kader van de personenbelasting en mogelijk ook belastingen op lokaal niveau. Lees verder om erachter te komen wat de specifieke kosten van een tweede verblijf zijn. 

Kosten tweede verblijf: Ardennen, Wallonië en meer

Als kersvers eigenaar van een tweede verblijf word je meteen geconfronteerd met de eerste kost: de verkooprechten (vroeger registratierechten) of kosten die je moet betalen bij de aankoop van een woning. De regels en tarieven van die verkooprechten zijn een bevoegdheid van de gewesten. In het Vlaams gewest bedragen de verkooprechten 3% voor de eerste woning en 12% voor de tweede. In het Waals gewest geldt een ander tarief. Op je tweede verblijf in de Ardennen, betaal je normaal gezien 12,5% verkooprechten. Er bestaan in Wallonië wel uitzonderingen op dit tarief, in sommige gevallen betaal je maar 5 of 6%. Informeer je dus goed wanneer je interesse hebt in een Ardeense vakantiewoning.

Onroerende voorheffing

Hiernaast zijn de kosten bij een tweede verblijf ook onroerende voorheffing kosten. Dit wordt berekend aan de hand van het geïndexeerd kadastraal inkomen. In Wallonië bedraagt de onroerende voorheffing 1,25% van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Net als in Vlaanderen komen hier wel nog de provinciale en gemeentelijke opcentiemen bij, die kunnen verschillen van plaats tot plaats.

Personenbelasting tweede verblijf

Hoe zit het bij personenbelasting bij een tweede verblijf? Bij het invullen van je belastingaangifte moet je hier rekening mee houden. Wanneer je er zelf op vakantie gaat of het verhuurt aan een particulier die het voor privédoeleinden gebruikt, dan vul je het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen in. De belastingdienst indexeert dat kadastraal inkomen en verhoogt het met 40%. Op dat bedrag betaal je uiteindelijk belastingen.

Maar hoe zit het met personenbelasting bij een tweede verblijf als je het verhuurt aan iemand voor beroepsdoeleinden? Dan betaal je belastingen op het netto onroerend inkomen. Dit is de huur, verminderd met een forfaitaire kostenaftrek of 40% van de huurinkomsten, begrensd tot 2/3 van het kadastraal inkomen.

Tweede verblijf belastingen: verschillend per gemeente

Naast de tweede verblijf belastingen en/of kosten op gewestelijk vlak, informeer je je best ook over de gemeente waarin je een tweede woning wil aankopen. In de Ardennen zijn er een aantal plaatsen die een extra belasting heffen op tweede verblijven. En dat zijn mogelijk niet de enige lokale taksen die je als ‘tweedeverblijver’ moet betalen, ook bijvoorbeeld een forfaitaire milieubelasting is in sommige gemeenten van toepassing.

Belastingvoordeel tweede verblijf

Er zijn dus verschillende belastingen en kosten voor een tweede verblijf als eigenaar, maar er is ook een belastingvoordeel bij een tweede verblijf. Het Vlaams gewest is bevoegd voor het belastingvoordeel van elke gezinswoning. Sinds 1 januari 2020 is dat voordeel, de zogenaamde woonbonus, weggevallen. Voor al het andere vastgoed, waaronder investeringspanden en tweede verblijven, ligt de bevoegdheid bij de federale overheid. Op dit niveau is er (nog) geen afschaffing van het belastingvoordeel bij een tweede verblijf. Wanneer je een lening afsluit voor het kopen of behouden van een tweede verblijf of investeringspand, kom je in aanmerking voor dat belastingvoordeel. Je geniet daardoor altijd een voordeel op de betaalde interesten. Verdere voorwaarden waaraan de lening moet voldoen zijn er niet. Dit is anders wanneer je ook de kapitaalaflossingen of de premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal wil inbrengen. Dan moet de lening minstens tien jaar lopen, ze moet gewaarborgd worden met een hypothecaire inschrijving én afgesloten zijn bij een bank gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Als laatste moet de woning waarvoor de lening wordt afgesloten ook gelegen zijn in de EER. 

Meer weten over de kosten van een tweede verblijf?

Wie de Ardennen te ver vindt, maar wel wil genieten van de Belgische natuur, kan natuurlijk ook terecht in één van de recreatiegebieden in Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld aan de mooie natuurgebieden in de Kempen of Limburg. Heb jij interesse in een tweede verblijf? Heylen Vastgoed heeft een ruim aanbod aan vakantieverblijven dichtbij huis. Ook hier zal je extra kosten voor een tweede verblijf moeten betalen, net als in Wallonië. Denk aan de verkooprechten, de onroerende voorheffing, de personenbelasting en eventuele lokale taksen. De specifieke bedragen worden bepaald door het Vlaams Gewest.

Heb je meer vragen over de kosten en belastingen bij een tweede verblijf? Bij Heylen Vastgoed ben je aan het juiste adres voor al jouw vastgoedvragen. Met 18 kantoren in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen beschikken we over de juiste kennis van wonen. Hulp of advies nodig? Onze vastgoedspecialisten helpen je met het kopen, verkopen, huren of verhuren van jouw pand.

Contacteer Heylen Vastgoed Bekijk het koopaanbod van Heylen Vastgoed

Deel artikel