Vrijdag 2 juni 2023

Meeneembaarheid en registratierechten 2023 Deel artikel

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe registratierechten van toepassing. Voor wie een eerste, eigen woning koopt, bedragen de registratierechten vandaag in principe 3%. 

 

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe registratierechten van toepassing. Voor wie een eerste, eigen woning koopt, bedragen de registratierechten vandaag in principe 3%. Koop je een tweede verblijf, een bouwgrond of een investeringseigendom, wordt deze verkoop onderworpen aan een registratierecht van 12%.

Echter geldt er tot eind 2023 een overgangsregeling: dit betekent dat je de keuze hebt tussen enerzijds het toepassen van de oude tarieven mét meeneembaarheid van eerder betaalde verkooprechten, en anderzijds het toepassen van de nieuwe registratierechten (zonder toepassing van de meeneembaarheid).

Deze eerste optie wordt dit jaar een stukje interessanter. Waarom is dit en wat is nu weer “meeneembaarheid”? We leggen het graag even voor je uit.

Meeneembaarheid betekent dat je het verkooprecht dat je hebt betaald op een vorige gezinswoning, aftrekt van het verkooprecht dat je betaalt bij de aankoop van de volgende gezinswoning. Enkel natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op meeneembaarheid. Daarnaast moet het gaan over de aan- en verkoop van de enige en eigen woning, waar je sinds 18 maanden jouw hoofdverblijfplaats hebt gevestigd.

Er zijn twee soorten meeneembaarheid: meeneembaarheid door teruggave en meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door teruggave kan van toepassing zijn als je een nieuwe gezinswoning of bouwgrond hebt aangekocht VOOR de verkoop van de eerste gezinswoning.

Daarnaast heb je meeneembaarheid door verrekening. Dit kan van toepassing zijn wanneer de nieuwe gezinswoning wordt aangekocht NA de verkoop van de eerste gezinswoning.

In beide gevallen is het belangrijk dat de aan- en verkoop binnen de twee jaar na elkaar plaatsvindt. De beide aktedata zijn hierbij bepalend. Daarnaast dien je je binnen twee jaar na aankoop je hoofdverblijfplaats in de nieuwe woning te vestigen. Voor een bouwgrond geldt hier een termijn van vijf jaar.

Wat is er veranderd in 2023?

Tot vorig jaar was het maximaal mee te nemen bedrag 13.000 euro. Vanwege de inflatie werd dit bedrag in 2023 opgetrokken tot 14.500. Dit betekent met andere woorden dat het in bepaalde gevallen interessanter zal zijn om toch voor de oude registratierechten te kiezen mét meeneembaarheid, in plaats van te genieten van de nieuwe, lagere, tarieven, weliswaar zonder meeneembaarheid.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel je koopt een woning aan voor 450.000 euro. In geval je voor het oude 6%-tarief kiest, betaal je in principe 27.000 euro aan verkooprechten. Indien je gebruik kan maken van meeneembaarheid, zal hier tot een maximum van 14.500 euro kunnen worden afgetrokken. Je betaalt in dat geval nog 12.500 euro verkooprechten.

Indien je voor de nieuwe registratierechten (zonder meeneembaarheid) kiest, zal je een verkooprecht van 3% betalen, wat neerkomt op 13.500 euro. De toepassing van de meeneembaarheid zal in dit geval dus interessanter zijn.

Stel je koopt een woning aan voor 500.000 euro. In geval je voor het oude 6%-tarief met meeneembaarheid kiest, zal je in principe 30.000 euro aan verkooprechten betalen. Indien je gebruik kan maken van meeneembaarheid, zal hier opnieuw tot een maximum van 14.500 euro kunnen worden afgetrokken. Je betaalt in dat geval nog 15.500 euro registratierechten.

Indien we dit vergelijken met het 3%-tarief, wat neerkomt op 15.000 euro registratierechten, zal je zien dat de toepassing van het nieuwe tarief aldus voor de koper interessanter is.

Deze voorbeelden gaan uit van de simpelste situatie. Er zijn natuurlijk heel wat bijkomende factoren die meespelen. Voor een berekening van wat je finaal zal moeten betalen, is het belangrijk je goed te laten bijstaan. Wij bekijken graag samen met u welke regeling voor u het meest voordelig zou zijn. Aarzel zeker niet om onze juridische afdeling te contacteren als u hierbij nog vragen heeft over uw situatie.

Let wel:

Enkel verkooprechten voor woningen die werden aangekocht voor 1 januari 2022, kunnen voor meeneembaarheid in rekening worden gebracht. Let hierbij op dat je de nieuwe, enige en eigen woning voor 31 december 2023 moet aankopen. De datum van de authentieke aankoopakte is hierbij bepalend. Voor aankopen die gebeuren na 31 december 2023, zal geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van meeneembaarheid en zullen de nieuwe registratierechten automatisch van toepassing zijn.

Of de je eerste woning voor of na de aankoop van de nieuwe enige en eigen woning verkoopt, is hierbij irrelevant. Natuurlijk moet je wel nog steeds rekening houden met de voorwaarde dat de aan- en verkoop binnen twee jaar na elkaar dienen te gebeuren. Koop je dus een nieuwe, enige en eigen woning aan in 2023, en verkoop je de eerste enige en eigen woning (aangekocht voor 1 januari 2022) na 31 december 2023, maar binnen de twee jaar na de aankoop van de nieuwe enige en eigen woning, zal je nog steeds van meeneembaarheid door teruggave kunnen genieten.

Deel artikel