Vrijdag 2 juni 2023

De voordelen van een makelaar Deel artikel

Wanneer je besluit om je huis te verkopen, kan het verleidelijk zijn om het hele proces zelf te doen met het achterliggende idee om zo wat geld te besparen. Maar het inhuren van een ervaren makelaar kan je uiteindelijk juist geld en tijd besparen. Hier zijn een aantal redenen waarom het wel voordelig kan zijn om een makelaar in te schakelen bij het verkopen van je huis:

1.   Kennis van de markt: Een ervaren makelaar kent zijn regio als zijn broekzak en heeft bijgevolg toegang tot uitgebreide informatie over de huidige vastgoedmarkt, waardoor hij kan adviseren over de juiste verkoopprijs voor je woning. 

2.   Netwerk: Een makelaar heeft een netwerk van potentiële kopers, collega-makelaars en andere professionals in de vastgoedsector. Dit kan helpen om je woning snel en efficiënt te verkopen.

3.   Marketing en promotie: Een makelaar kan je woning op de juiste manier promoten, zodat het de juiste doelgroep bereikt. Dit kan onder meer via advertenties, open huizendagen , brochures en social media.

4.   Onderhandelingen: Een makelaar is ervaren in onderhandelingen en kan ervoor zorgen dat je de beste prijs krijgt voor je woning. Daarenboven zijn er buiten de prijs, nog tal van andere voorwaarden waarover onderhandeld moet worden denk maar aan : eventuele opschortende voorwaarden , wanneer is de woning beschikbaar, worden er bepaalde roerende goederen zoals meubels mee overgedragen , en ga zo maar door. 

5.   Begeleiding bij het verkoopproces: Een makelaar begeleidt je bij elke stap van het verkoopproces, van de eerste bezichtiging tot aan de overdracht van de sleutels en de opname van de meterstanden. 

6.   Opmaak van een juridisch sluitende verkoopsovereenkomst: de makelaar zal in overleg met de notarissen van beide partijen de afspraken die tussen koper en verkoper zijn gemaakt in een uitgebreide overeenkomst gieten, waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen duidelijk weergeven worden 

Binnen dit hele verkoopproces  , zijn er ook tal van documenten en attesten die je nodig hebt.  De makelaar kan je bijstaan in het verzamelen van al deze documenten. Dit zijn onder meer:

•       Eigendomstitel: Hiermee bewijs je dat je de eigenaar bent van de woning. Verder kan hierin een schat van informatie gevonden worden over het onroerend goed, zoals informatie over erfdienstbaarheden of andere bijzondere voorwaarden.

•       Energieprestatiecertificaat (EPC): Dit document geeft informatie over de energiezuinigheid van de woning en dient verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop. 

•       Bodemattest: Hierin staat of er kennis is van vervuiling van de grond waarop de woning staat

•       Keuringsattest van de elektrische installatie: . Dit keuringsattest geeft weer of de elektrische installatie al dan niet conform is. Indien er inbreuken zouden worden vastgesteld, worden deze opgesomd in het attest.

•       Stedenbouwkundige inlichtingen: Deze bestaan uit twee delen : het stedenbouwkundig uittreksel en de vastgoedinformatie. Hierin staat onder meer welke vergunningen er werden uitgereikt, of er eventuele bouwovertredingen zijn vastgesteld in het verleden.

•       Inlichtingen van de syndicus: Dit is nodig wanneer je een appartement verkoopt en geeft onder andere informatie over de financiële toestand van de mede-eigendom.

•       Keuringsattest van de stookolietank: Dit attest geeft weer waar de tank gelegen is (boven- of ondergronds), of deze nog in gebruik is, dan wel wanneer deze buiten dienst werd gesteld.

•       Asbest attest :  Sinds 23 november 2022 ben je verplicht om een asbestattest te hebben als de woning gebouwd is voor 2001. Immers kan het zijn dat er bepaalde asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Je bent voor woningen gebouwd voor 2001 dus verplicht om een asbestinventarisattest te laten opmaken door een erkend asbestdeskundige. Het attest geeft aan welke materialen er asbest bevatten en in welke staat deze zich bevinden. Als er geen asbest aanwezig is, wordt dit ook vermeld in het attest.

Het asbestinventarisattest moet ten laatste bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst aanwezig zijn bij de verkoop van de woning. Indien het attest op dat moment niet aanwezig is, is de verkoopovereenkomst nietig. Zodoende zal het ontbreken van een asbestinventarisattest leiden tot vertragingen of zelfs annulering van de verkoop.

Het is belangrijk om al deze documenten en attesten tijdig te verzamelen, zodat de verkoop van je woning geen vertraging oploopt. Een makelaar kan je hierbij helpen en ervoor zorgen dat je alle benodigde documenten en attesten op tijd hebt. Zo zal een makelaar je heel wat kopzorgen besparen en een vlotte verkoop kunnen faciliteren met een optimaal rendement.

Deel artikel

Relevante artikelen