Vrijdag 2 juni 2023

De gesplitste aankoop in kader van successieplanning Deel artikel

Bij een gesplitste aankoop koopt de ene partij, vaak de ouders, het vruchtgebruik van het onroerend goed en de andere partij, vaak de kinderen, de blote eigendom.

Na overlijden van de beide ouders komt het vruchtgebruik vervolgens integraal toe aan de kinderen, zonder dat hierop nog een erfbelasting verschuldigd is.

Dit heeft als voordeel dat de ouders nog steeds de huurinkomsten kunnen genieten van de woning of er zelf kunnen in wonen, maar dat de woning bij het overlijden van de ouders volledig aan de kinderen zal toekomen.

Deel artikel